سامانۀ مزاج شناسی طب اسلامی

خیلی ساده و روان مزاج خود را شناخته و مضرات آن را رفع کنید

سنجش تشخیص مزاج

سنجش تشخیص مزاج

با چند پرسش ساده می‌توانید وضعیت مزاج و همچنین مزاج غالب خود را تشخیص بدهید.

توصیه ها

توصیه ها

توصیه‌های لازم برای به تعادل رساندن مزاج خود را دریافت کنید.

سوابق

سوابق

می‌توانید روند تغییر مزاج خود را در قالب یک نمودار ساده و زیبا مشاهده کنید.

پشتیبانی

ارائۀ نظرات، پیشنهادات، انتقادات و گزارش خطا

مرجع

این سامانه با اصول علمی طب اسلامی و تحت نظر اندیشکدۀ بین المللی طب اسلامی شافیه طراحی و اجرا شده است.